Start a new topic

ฉันจะให้ camfrog หยุดเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของฉันซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างไร

แนวทางให้ camfrog หยุดย้อนจากย้อนกลับซ้ำอีกหลายๆ ครั้ง

1 person has this problem
1 Comment

 หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล โปรดไปที่โปรไฟล์เว็บออนไลน์ของคุณและไปที่การตั้งค่า เมื่อคลิกที่ฟองโปรที่อยู่ใต้ชื่อของคุณ จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังพื้นที่การสมัครรับข้อมูลของโปรไฟล์ซึ่งคุณสามารถแก้ไขการสมัครรับข้อมูลได้ หวังว่านี่จะช่วยได้H̄āk t̂xngkār ykleik kār s̄mạkhr rạb k̄ĥxmūl pord pị thī̀ porfịl̒ wĕb xxnlịn̒ k̄hxng khuṇ læa pị thī̀ kār tậng kh̀ā meụ̄̀x khlik thī̀ fxng por thī̀ xyū̀ tı̂ chụ̄̀x k̄hxng khuṇ cāk nận rabb ca nả khuṇ pị yạng phụ̄̂nthī̀ kār s̄mạkhr rạb k̄ĥxmūl k̄hxng porfịl̒ sụ̀ng khuṇ s̄āmārt̄h kæ̂k̄hị kār s̄mạkhr rạb k̄ĥxmūl dị̂ h̄wạng ẁā nī̀ ca ch̀wy dị̂

Login or Signup to post a comment